Oto mój gość…. małe dziecko 🙂

Mózg i ciało, ośrodek centralnego zarządzania i zarządzany nim organizm wyposażony w całą masą wysłanników do zbierania informacji ze świata….. to receptory, narządy zmysłów oraz równie bogata grupa wykonawców: mięśnie, powięzie, stawy etc.

Malowany przez nie wspólny obraz ma być pełen jasnych barw i harmonijnych kształtów…zebrane przez różne narządy informacje mają być spójne i kreować płynną odpowiedź na stawiane przed dzieckiem od pierwszego dnia życia  zadania, z których najważniejszym i najtrudniejszym wydaje się być pokonanie grawitacji. Postawa, która ma organizować  trzymanie pionu i ruch, który ma się z tej postawy wyłonić będę mu już towarzyszyć przez całe życie…. dobrze by byli przyjaznymi towarzyszami, którzy pozwolą z radością zdobywać nowe umiejętności i cieszyć się swobodą działania.

Od 20 lat obserwuję  dzieci na różnym poziomie rozwoju i z problemami o różnym poziomie zaawansowania. Ciągle  mam wrażenie, że najczęściej w swoich wzorcach ruchowych, w jakości ruchu pokazują obawę przed zdobywaniem przestrzeni. Czasami wynika to z tego, że narzędzia do budowania ruchu w jakie zostały wyposażone nie są idealne, czasami bardziej dlatego, że czekające je zadania odbierają jako nadmiarowe, za trudne, nazbyt skomplikowane a organizm broniąc się przed nimi ale będąc zmuszonym do wykonania „uzupełnia” je niedoskonałymi mechanizmami kompensacji.

Wprowadzanie korekty do tego skomplikowanego systemu i jeszcze tak by naszemu małemu pacjentowi się to podobało i dobrze kojarzyło …   to nie lada wyzwanie, ale właśnie tak realizujemy naszą terapię neurorozwojową.

Na swej drodze w tym pięknym zawodzie miałem możliwość spotkania  niezwykłych osób, które w dużej mierze utwierdziły mnie w zdobywanych  w mej praktyce zawodowej obserwacjach i przekonaniach, czasem pokazały nowe drogi i przestrzenie.

Pani dr hab. Małgorzata Matyja i Jej  podejście do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami układu nerwowego, a przede wszystkim sposób postrzegania występujących u nich dysfunkcji rozwojowych to coś czego szukałem i inspiracja do dalszego rozwoju …..dziękuję.