FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia \Skolioz

    Autorska koncepcja, która może być stosowana jako: samodzielny system korekcji skolioz, wspomaganie leczenia gorsetowego, przygotowanie dzieci do zabiegu operacyjnego a także korekcja obręczy barkowej i miednicznej po zabiegach operacyjnych.

Koncepcja FITS została opracowana w 2004 roku przez dr n. med. Mariannę Białek oraz mgr Andrzeja M’hango. Na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz licznych badań i dyskusji w gronie naukowców (ortopedów, biomechaników, rehabilitantów i psychologów) koncepcja FITS jest stale rozwijana.

Biorąc pod uwagę dysfunkcje jakie towarzyszą skoliozie, autorzy koncepcji proponują indywidualnie dobrany program ćwiczeń w zależności od wielkości kąta skrzywienia, oraz od badania klinicznego pacjenta.
Na tej podstawie wyznacza się cele ogólne i szczegółowe terapii.

Koncepcja FITS obejmuje trzy istotne etapy terapii:

  • badanie klasyczne oraz badanie wg koncepcji FITS,
  • przygotowanie struktur mięśniowo powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni,
  • budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie.