Neurorozwojowa diagnostyka i  terapia dzieci i niemowląt

    Neurorozwojowe podejście bazuje na ocenie napięcia posturalnego i każe większość nieprawidłowości rozwojowych u dzieci traktować przez pryzmat kompensacji tegoż obniżonego napięcia. Normalizowanie napięcia mięśniowego, zaburzeń jego dystrybucji oraz bazowanie na reakcjach nastawczych i równoważnych to zadania tego rodzaju terapii. Nazywana wczesną interwencją adresowana do maluszków zaraz po urodzeniu pozwala powrócić im na tor prawidłowego rozwoju. Jeśli z jakichś przyczyn ich układ nerwowy generuje nieprawidłowe wartości napięcia posturalnego przekładając się na złą stabilizację i w efekcie na nieoptymalną postawę, wtedy wkracza terapeuta neurorozwojowy, by dać małemu człowiekowi szansę na prawidłowy ruch, dla którego prawidłowa postawa stanowi warunek bezwzględnie konieczny. Metoda ta przy całym swym naturalnym podejściu do ruchu i traktująca jakość pojedynczego wzorca jako bazę do prawidłowego rozwoju stanowi również jedyny słuszny kierunek pracy z dziećmi z wadami postawy.

img1